เมนูเว็บภายนอก

ข่าวสารทั่วไป

มรภ.นครศรีธรรมราช จัดบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อก...

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.65 รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศ...

10 มกราคม 2565


หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑...

เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนค...

04 พฤศจิกายน 2562


ไขรหัส ประเทศไทย 4.0 คืออะไร เราๆ ท่านๆ ชาวบ้านร้านตลาดคงอดสงสัยไม่ได...

ห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครติดตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมน...

26 กันยายน 2561


เสวนาและการประชุมจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช "...

งานศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.ฆนัท ธา...

26 กันยายน 2561


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช...

เว็บไซต์ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เว็บไซต์แห่งการ...

26 กันยายน 2561