• งานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • อาคาร 17 ชั้น 2
  • หมายเลขโทรศัพท์ 075-392042 หมายเลขโทรสาร 075-392042 ต่อ 103

ศิษย์เก่าผู้บริหาร

ศิษย์เก่าผู้บริหาร

ลำดับ รูปประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ดูรายละเอียด
1 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ฉัตรชัย ศุกระการญจน์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการนำเสนอวัดพระธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
2 รองศาสตาจารย์วิมล ดำศรี อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556 - 2560