เมนูเว็บภายนอก

ข่าวสารทั่วไป

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑x...

เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศร...

04 พฤศจิกายน 2562


ไขรหัส ประเทศไทย 4.0 คืออะไร เราๆ ท่านๆ ชาวบ้านร้านตลาดคงอดสงสัยไม่ได...

ห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครติดตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมน...

26 กันยายน 2561


เสวนาและการประชุมจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ...

งานศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.ฆนัท ธา...

26 กันยายน 2561


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช...

เว็บไซต์ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เว็บไซต์แห่งการแลก...

26 กันยายน 2561

กิจกรรมชาวศิษย์เก่า