• งานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • อาคาร 17 ชั้น 2
  • หมายเลขโทรศัพท์ 075-392042 หมายเลขโทรสาร 075-392042 ต่อ 103

รายละเอียดข่าวน่าสนใจ

26 กันยายน 2561     เปิดอ่านแล้ว 158 ครั้ง

เสวนาและการประชุมจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช "ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย"

งานศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดในการเสวนาและการประชุมจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานเสวนา "ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย" โดย ท่านชินวรณ์ บุณยเกียรติ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (หลังเก่า) เพื่อให้สมาคมศิษย์เก่าเกิดการขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็ง เป็นการเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อการพัฒนาอย่างเป็รูปธรรม

อัลบั้มรูปภาพข่าว

ไฟล์เอกสาร